5 Geri dönüşüm şirketinin konkordato projesi onaylandı

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen 5 geri dönüşüm şirketinin konkordato davası neticelendi

Büyütmek için resme tıklayın

O ŞİRKETLER

Arı Arıtma İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Oğul Enerji Anonim Şirketi, RDF Kontamine Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, SRF Entegre Atık Yönetimi Anonim Şirketi, Zeus Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Umut Serdar Yalçın’ın açtığı davada mahkeme kararını verdi.

4.5 YILDA

Geçen hafta yapılan duruşmada Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 5 geri dönüşüm şirketinin konkordato projesini tasdik talebini kabul etti. Söz konusu tüm borçların tasdik kararından itibaren 6 ay ödemesiz olmak üzere 54 ayda ve eşit taksitte ödenmesine karar verdi. İlk taksit ödemesi 14 Nisan 2021 tarihinde başlayacak.

YALÇIN’A RET

Öte yandan aynı mahkeme aynı dosya kapsamında bu geri dönüşüm şirketlerinin sahibi olan Umut Serdar Yalçın’ın konkordato talebinin reddine ve mahkemece verilen tüm tedbir kararlarının karar tarihi itibariyle kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca bu süreçte mali müşavir Ednan Ayvaz’ı da şirketlere kayyım olarak atadı. İşte mahkemenin o kararı;

KOCAELİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Davacılar
UMUT SERDAR YALÇIN,
• ARI ARITMA İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
• OĞUL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ,
• RDF KONTAMİNE ATIK BERTARAF VE GERİ KAZANIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
SRF ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ,
• ZEUS ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
tarafından mahkememizde açılan konkordato davası nedeniyle; Davacı şirket hakkında mahkememizce 14/10/2020 tarihinde davasının aşağıda belirtilen şekilde kabulüne ve tasdik kararının İİK 288 maddesi uyarınca ilanına karar verilmiştir.

1-Davacı ARI ARITMA İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile ilgili olarak;
-Davacının konkordato projesinin tasdik talebinin KABULÜ ile,
-Kocaeli Sicil Müdürlüğünde 13854 sicil numarası ile kayıtlı ARI ARITMA İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİnin konkordatoya tabi tüm borçlarının tasdik kararından itibaren 36 ay tenzilatsız faizsiz eşit tutarda taksitler halinde ödenmesine,
-Konkordato komiserler kurulunun görevine konkordato tasdik tarihi olan 14/10/2020 tarihi itibariyle son verilmesine,
-İİK 306/2 maddesi uyarınca tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesinin sağlanması için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli Mali Müşavir Ednan Ayvaz'ın tasdik karar tarihi itibariyle göreve başlamak üzere kayyım olarak görevlendirilmesine,
-Kayyım tarafından borçlunun işletmesinin durumu ve projesi uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda 2 ayda bir mahkememize rapor sunulmasına, sunulacak raporların uyapta taranarak alacaklıların ve borçlarının incelemesinin sağlanmasına,
-Kayyıma aylık 1.000,00-TL ücret takdirine, kayyımın göreve başlama tarihinden itibaren takdir edilen ücretin konkordato talep eden şirket tarafından ödenmesine,
-Mahkememizce verilen tüm tedbir kararlarının tasdik kararı tarihi itibariyle kaldırılmasına,
-İİK 307 maddesi gereğince rehinle temin edilmiş alacaklar yönündenrehinli malın satış ve muhafazasının 1 yıl süre ile ertelenmesine,
-İİK 308/b maddesi uyarınca alacaklıları itiraza uğramış olan tüm alacaklılara tasdik kararının ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açabileceklerinin ihtarına,
-İİK 306/son maddesi uyarınca hüküm fıkrasının İİK 288 maddesi uyarınca ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine,
Alınması gereken peşin harç ve konkordato tasdik harcı davacı tarafından yatırılmış olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına,

2-Davacı SRF ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ile ilgili olarak;
-Davacının konkordato projesinin tasdik talebinin KABULÜ ile,
-Kocaeli Sicil Müdürlüğünde 25061 sicil numarası ile kayıtlı SRF ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin konkordatoya tabi tüm borçlarının tasdik kararından itibaren 36 ay tenzilatsız faizsiz eşit tutarda taksitler halinde ödenmesine,
-Konkordato komiserler kurulunun görevine konkordato tasdik tarihi olan 14/10/2020 tarihi itibariyle son verilmesine,
-İİK 306/2 maddesi uyarınca tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesinin sağlanması için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli Mali Müşavir Ednan Ayvaz'ın tasdik karar tarihi itibariyle göreve başlamak üzere kayyım olarak görevlendirilmesine,
-Kayyım tarafından borçlunun işletmesinin durumu ve projesi uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda 2 ayda bir mahkememize rapor sunulmasına, sunulacak raporların uyapta taranarak alacaklıların ve borçlarının incelemesinin sağlanmasına,
-Kayyıma aylık 1.000,00-TL ücret takdirine, kayyımın göreve başlama tarihinden itibaren takdir edilen ücretin konkordato talep eden şirket tarafından ödenmesine,
-Mahkememizce verilen tüm tedbir kararlarının tasdik kararı tarihi itibariyle kaldırılmasına,
-İİK 307 maddesi gereğince rehinle temin edilmiş alacaklar yönündenrehinli malın satış ve muhafazasının 1 yıl süre ile ertelenmesine,
-İİK 308/b maddesi uyarınca alacaklıları itiraza uğramış olan tüm alacaklılara tasdik kararının ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açabileceklerinin ihtarına,
-İİK 306/son maddesi uyarınca hüküm fıkrasının İİK 288 maddesi uyarınca ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine,
Alınması gereken peşin harç ve konkordato tasdik harcı davacı tarafından yatırılmış olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına,

3-Davacı RDF KONTAMİNE ATIK BERTARAF VE GERİ KAZANIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile ilgili olarak;
-Davacının konkordato projesinin tasdik talebinin KABULÜ ile,
-Kocaeli Sicil Müdürlüğünde 19943 sicil numarası ile kayıtlı RDF KONTAMİNE ATIK BERTARAF VE GERİ KAZANIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin konkordatoya tabi tüm borçlarının tasdik kararından itibaren 36 ay tenzilatsız faizsiz eşit tutarda taksitler halinde ödenmesine,
-Konkordato komiserler kurulunun görevine konkordato tasdik tarihi olan 14/10/2020 tarihi itibariyle son verilmesine,
-İİK 306/2 maddesi uyarınca tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesinin sağlanması için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli Mali Müşavir Ednan Ayvaz'ın tasdik karar tarihi itibariyle göreve başlamak üzere kayyım olarak görevlendirilmesine,
-Kayyım tarafından borçlunun işletmesinin durumu ve projesi uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda 2 ayda bir mahkememize rapor sunulmasına, sunulacak raporların uyapta taranarak alacaklıların ve borçlarının incelemesinin sağlanmasına,
-Kayyıma aylık 1.000,00-TL ücret takdirine, kayyımın göreve başlama tarihinden itibaren takdir edilen ücretin konkordato talep eden şirket tarafından ödenmesine,
-Mahkememizce verilen tüm tedbir kararlarının tasdik kararı tarihi itibariyle kaldırılmasına,
-İİK 307 maddesi gereğince rehinle temin edilmiş alacaklar yönünden rehinli malın satış ve muhafazasının 1 yıl süre ile ertelenmesine,
-İİK 308/b maddesi uyarınca alacaklıları itiraza uğramış olan tüm alacaklılara tasdik kararının ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açabileceklerinin ihtarına,
-İİK 306/son maddesi uyarınca hüküm fıkrasının İİK 288 maddesi uyarınca ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine,
-Alınması gereken peşin harç ve konkordato tasdik harcı davacı tarafından yatırılmış olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına,

4-Davacı OĞUL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ile ilgili olarak;
-Davacının konkordato projesinin tasdik talebinin KABULÜ ile,
-Kocaeli Sicil Müdürlüğünde 27454 sicil numarası ile kayıtlı OĞUL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin konkordatoya tabi tüm borçlarının tasdik kararından itibaren 36 ay tenzilatsız faizsiz eşit tutarda taksitler halinde ödenmesine,
-Konkordato komiserler kurulunun görevine konkordato tasdik tarihi olan 14/10/2020 tarihi itibariyle son verilmesine,
-İİK 306/2 maddesi uyarınca tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesinin sağlanması için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli Mali Müşavir Ednan Ayvaz'ın tasdik karar tarihi itibariyle göreve başlamak üzere kayyım olarak görevlendirilmesine,
-Kayyım tarafından borçlunun işletmesinin durumu ve projesi uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda 2 ayda bir mahkememize rapor sunulmasına, sunulacak raporların uyapta taranarak alacaklıların ve borçlarının incelemesinin sağlanmasına,
-Kayyıma aylık 1.000,00-TL ücret takdirine, kayyımın göreve başlama tarihinden itibaren takdir edilen ücretin konkordato talep eden şirket tarafından ödenmesine,
-Mahkememizce verilen tüm tedbir kararlarının tasdik kararı tarihi itibariyle kaldırılmasına,
-İİK 307 maddesi gereğince rehinle temin edilmiş alacaklar yönünden rehinli malın satış ve muhafazasının 1 yıl süre ile ertelenmesine,
-İİK 308/b maddesi uyarınca alacaklıları itiraza uğramış olan tüm alacaklılara tasdik kararının ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açabileceklerinin ihtarına,
-İİK 306/son maddesi uyarınca hüküm fıkrasının İİK 288 maddesi uyarınca ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine,
-Alınması gereken peşin harç ve konkordato tasdik harcı davacı tarafından yatırılmış olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına,

5-Davacı ZEUS ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile ilgili olarak;
-Davacının konkordato projesinin tasdik talebinin KABULÜ ile,
-Kocaeli Sicil Müdürlüğünde 20201 sicil numarası ile kayıtlı ZEUS ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin konkordatoya tabi tüm borçlarının tasdik kararından itibaren 6 ay ödemesiz ilk taksit tarihi 14/04/2021 olan 54 ay süre ile tenzilatsız faizsiz eşit tutarda taksitler halinde ödenmesine,
-Konkordato komiserler kurulunun görevine konkordato tasdik tarihi olan 14/10/2020 tarihi itibariyle son verilmesine,
-İİK 306/2 maddesi uyarınca tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesinin sağlanması için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli Mali Müşavir Ednan Ayvaz'ın tasdik karar tarihi itibariyle göreve başlamak üzere kayyım olarak görevlendirilmesine,
-Kayyım tarafından borçlunun işletmesinin durumu ve projesi uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda 2 ayda bir mahkememize rapor sunulmasına, sunulacak raporların uyapta taranarak alacaklıların ve borçlarının incelemesinin sağlanmasına,
-Kayyıma aylık 1.000,00-TL ücret takdirine, kayyımın göreve başlama tarihinden itibaren takdir edilen ücretin konkordato talep eden şirket tarafından ödenmesine,
-Mahkememizce verilen tüm tedbir kararlarının tasdik kararı tarihi itibariyle kaldırılmasına,
-İİK 307 maddesi gereğince rehinle temin edilmiş alacaklar yönünden rehinli malın satış ve muhafazasının 1 yıl süre ile ertelenmesine,
-İİK 308/b maddesi uyarınca alacaklıları itiraza uğramış olan tüm alacaklılara tasdik kararının ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açabileceklerinin ihtarına,
-İİK 306/son maddesi uyarınca hüküm fıkrasının İİK 288 maddesi uyarınca ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine,
-Alınması gereken peşin harç ve konkordato tasdik harcı davacı tarafından yatırılmış olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına,

6-Davacı UMUT SERDAR YALÇIN ile ilgili olarak;
-Davacının konkordato projesinin tasdik talebinin REDDİNE,
-Mahkememizce verilen tüm tedbir kararlarının karar tarihi itibariyle kaldırılmasına,
-Konkordato komiserler kurulunun görevine karar tarihi olan 14/10/2020 tarihi itibariyle son verilmesine,
-İİK 306/son maddesi uyarınca hüküm fıkrasının İİK 288 maddesi uyarınca ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine,
Dair, davacı vekili Av. Ramazan ARSLAN ve Bahadır YILMAZ ile müdahil salkim orman vekili Av. Ercan BERK, İş bankası vekili Av. Merve AYGÜN AKGÜN, Akbank vekili Av. Mehmet Filik, vakıfbank vekili Av. Zeynep FIRINCI, Kuveyttürk vekili Av. Ayşe çalıoğlu, Aytes vekili Av. Elif Pekgöz, Almina vekili Av. Müge Kavak, QNB finans finansal kiralama vekili Av. Serkan SANCI, Doğru varlık vekili Av. Tuğçe AYDEMİR, Standart pompa vekili Av. Yeşim ÇETİNKAYA, Faruk Özyer vekili Av. Nuray BAŞARAN, Yılmaz, İrfan acar Mehmet bektaş ve Mustafa ince vekili Av. Metin VURMAZ, Mita vekili Av. Haktan KARAMAN, Gökkazan vekili Av. Selman Yaray, SGK vekili Av. Mert UZUNER, Ekomas vekili Av. Nadir arısoy, Halkbank vekili Av. Muhsin Çetin, Güç iş hırdavat Av. Ruhi Sezer,Türkiye Finans Katılım Bankası vekili A.v Rümeysa Nur Güngör, Konkordato komiserleri Barış KÜÇÜK ve Ednan AYVAZ'ın yüzüne karşı 6100 sayılı HMK 345/1 maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça karar verildi, okundu usulen anlatıldı.14/10/2020"
Şeklinde karar verilmiş olduğu ilan olunur.”

19 Eki 2020 - 10:45 - Güncel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak En Kocaeli Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan En Kocaeli hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler En Kocaeli editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı En Kocaeli değil haberi geçen ajanstır.
Anket CHP'nin yeni İzmit İlçe Başkanı kim olmalı?