İzmit'te icradan satılık akaryakıt istasyonu

Kocaeli İcra Dairesi İzmit'te bulunan akaryakıt istasyonunu icradan satışa çıkardı

Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli İcra Dairesi İzmit Körfez Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunu icradan satılığa çıkardı. 1.629 metrekare alana sahip olan akaryakıt istasyonu için 7 milyon 129 bin TL muhammen bedel belirlendi. Söz konusu akaryakıt istasyonunun ihalesi 12 Eylül saat 11.50'de Kadıköy Mahahallesi 1 No'lu mezat salonunda gerçekleştirilecek. İşte ilan detayları;

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, 5180 Ada, 11 Parsel, KÖRFEZ Mahalle/Köy, İki Katlı LPG VE AKARYAKIT İSTASYONU nitelikli taşınmaz İmar planlarında Parsel güneyinde Gökmavi Sokağa (25m lik imar yolu) cephelidir. Hali hazırda taşınmaz Ömer Türkçakal Bulvarına (Eski Gölcük Yolu) cepheli olan taşınmaz D-130 İzmit Yalova Karayolunun batısında, İzmit Outlet Center AVM' nin 1,25 km güneyinde, Kocaeli Adliyesinin 2,30 km İzmit Belediyesi ve İzmit İlçe merkezinin 2,75 km güneydoğusunda konumludur. Konu taşınmaz çevresinde oto sanayi sitesi, az sayıda sanayi tesisi, galericiler sitesi, otel ve sosyal tesis binaları ve benzer imara sahip boş parseller bulunmaktadır. Bölge ticari fonksiyonu normal düzeyde gelişim gösteren bir bölge olup ticari faaliyet normal seviyelerdedir. Taşınmaz elektrik, su, yol ve belediye hizmetleri gibi her türlü hizmetlerden yararlanabilmektedir. Toplu taşıma güzergahında ve ana cadde üzerinde olan taşınmazın ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz 3194 sayılı imar Kanununun 18. Madde uygulaması sonucu oluşmuş İmar Parselidir. Tapu kütüğünde 1.629,95 m² alanlı ve İki Katlı Lpg Ve Akaryakıt İstasyonu vasıflıdır. Ana taşınmaz kendi içerisinde düz bir topoğrafik yapıya sahip olup dikdörtgene yakın geometrik şekli olan bir parseldir. Parsel akaryakıt istasyonu olarak kullanılmakta olup, idari bina olarak kullanılankatlı yapı, otogaz ve akaryakıt pompaları, kanopi, tonozçatı, saha betonu ve makine teçhizatlar bulunmaktadır. 29.01.2010 tarih 66 ruhsatnumarası ile betonarme taşıyıcılı 3/A yapı sınıfında ve 918 m² alan için yapı ruhsatı tanzim edilmiştir. Ruhsata esas onaylı mimari projesinde idari bina 190,35 m² taban alanlı olarak 2 katlı ve 389,55 toplam inşaat alanlı olarak projelendirilmiş ve inşaa edilmiştir. İdari binanın zemin katı market, personel odası, depo, ve bay bayan wc 1. Katı ise açık ofis olarak kullanılmaktadır. Market ve ofisler granit seramik, wc, soyunma odaları gibi diğer mahaller ise seramik kaplı, tavanlar asma tavan, doğramalar ise alüminyum doğramadır. İdari binanın ısıtma sistemi doğalgaz kombilidir. İdari Binaya bitişik nizamda ve batısında bulunan çelik taşıyıcılı 160 m² tonoz çatı tipi kanopi ve 238 m² alanlı düz kanopi inşa edilmiştir. Kanopilerin altında akaryakıt pompaları yer almaktadır. Kanopi, tonoz çatı ve idari binanın tümü 3/A yapı sınıfı olarak değerlendirilmiştir.
Hisseye karşılık gelen Arsa+Yapı değeri: 6.796.034,50.TL.
DRESSER WAYNE8 TABANCALI DİSPENSER (5-40 LT/ DAK. 3 BAR) 250 KG 3 ADET 60.000,00.TL.
4 TABANCALI- LPG DİSPENSERİ 1 ADET 15.000,00.TL.
BENZİN TANKI 10.000 LT (POMPA , KABİN VE AKSESUARLAR) 3 ADET 51.000,00.TL.
MOTORİN TANKI 10.000 LT 1 ADET 12.000,00.TL.
MOTORİN TANKI 20.0000 LT 2 ADET 44.000,00.TL.
LPG TANKI 10.000 LT VE RMS İSTASYONU 1 ADET 25.000,00.TL.
REKLAM PANOSU 2 ADET 40.000,00.TL.
YANGIN SÖNDÜRÜCÜ 20 ADET 4.000,00.TL.
HAVA - SU İKMAL SİSTEMİ (M-M PETROL EKİPMANLARI) 1 ADET 7.000,00.TL.
OTO YIKAMA KÖPÜK (TANK,POMPA,KOMPRESÖR VE Aksesuarlar) 3 ADET 36.000,00.TL
PRESTİGE MARKA SÜPÜRGE ÜNİTESİ 1 ADET 6.000,00.TL.
PROFİLO 3205 POMPA YAZARKASA 3 ADET 15.000,00.TL.
SPLİT KLİMA 65.000 BTU/H 1 ADET 10.000,00.TL.
SPLİT KLİMA 40.000 BTU/H 1ADET 8.000,00.TL.
Adresi : Sanayi Mah.Ömer Türkçakal Bulvarı No:85İzmit/ KOCAELİ
Yüzölçümü : 1.629,95 m2
Arsa Payı : 120149/162995
İmar Durumu : 1/5000 ölçekli nazım imar planı(MİA) kapsamında ticaret alanında kalmaktadır.Ancak MİA Alanını kapsayan bölgede Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/12/2016 tarih ve 711 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı: Kocaeli 2.İdare Mahkemesinin 2017/ 347 esas sayılı dosyası üzerinden 27/11/2018 tarihli dava ile iptal edilmiştir. Söz konusu parsellere imar durumu düzenlememektedir. İmar durum sorgusunda Kocaeli 2.İdare Mahkemesi tarafından 11.02.2020 tarih 2018/ 1283 E. - 2020/ 169 K. İle Mahkeme kararını yerine getirme adına tekrar uygulama yapılacağı belirtilmektedir.Ayrıca imar durumu akaryakıt istasyonu olarak planlarda işli değildir. 1/1000 ölçekli imar planında merkezi iş alanı kullanımında kalmaktadır.Yapılaşma koşulları ayrık nizamda E:1,50'dir.
Kıymeti : 7.129.034,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 12/09/2022 günü 11:50 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 07/10/2022 günü 11:50 - 11:55 arası
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SATIŞ ŞARTLARI

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Lisans satışa dahil değildir. 5015 sayılı Kanunun 3′ üncü maddesinin birinci fıkrası, “a) Rafinaj, işleme, madeni yağ üretimi, depolama, iletim, serbest kullanıcı ve ihrakiye faaliyetlerinin yapılması ve bu amaçla tesis kurulması ve/veya işletilmesi, b) Akaryakıt dağıtımı, taşıması ve bayilik faaliyetlerinin yapılması, için lisans alınması zorunludur.” Hükmü gereği , lisans alınması için gerekli olan bilgi ve belgeler 31.5.2011 tarih ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı ile düzenlendiği,
LPG oto gaz bayilik faaliyeti dahil LPG piyasasında yürütülecek her türlü faaliyet için T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alınması gerektiği 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca zorunlu olup, ihale katılımcılarının bu hususu göz önünde bulundurmaları gerektiği,
İcra satışı sonrası söz konusu istasyonda faaliyette bulunmak isteyen kişinin 31.5.2011 tarih ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı kapsamında talep edilen bilgi ve belgelerle T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alınması gerektiği,
İhale katılımcıları, https://www.epdk.gov.tr internet adresinde yer alan lisans alma koşulları ve lisans başvurusunda aranan bilgi ve belgeler bakımından, lisans almaya mâni bir durumlarının bulunup bulunmadığı hususunda bilgi edinebilir
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2335 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/08/2022(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

08 Ağu 2022 - 13:09 - Güncelgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak En Kocaeli Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan En Kocaeli hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler En Kocaeli editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı En Kocaeli değil haberi geçen ajanstır.Anket Sizce Kocaelispor'un kulüp başkanı kim olmalı?